17.01.2022 – 23.01.2022

Zamieszczono

Poniedziałek 17.01.2022

Godz. 17.00

 • Za +Franciszka Pastułę
 • Za +Danutę Rak – od Joanny Kurdziel z rodz. – ks. Artur
 • Za +Władysława Szalonego – od koleż. Joanny z przedsz. w Rogoźnicy – ks. Marcin
 • Za +Marię Niemczyk – od rodz. Klecha z Rusinowa – ks. Ryszard
 • Za +Genowefę Serafin – od Sławomira i Barbary z rodz. – ks. Zygmunt
 • Za +Eugeniusza Micka – od sąsiadów Tylutkich – ks. Andrzej
 • Za +Andrzeja Czachora 17. greg. – od rodz. Nowak – ks. Zbigniew
 • Za +Marię Miazga 17. greg. – od rodz. Lubera – ks. Stanisław
 • Za +Genowefę Serafin 18. greg. – od rodz. Kukuła – ks. Adam
 • Za +Franciszkę Jarosz 17. greg. – od rodz. Miazga – ks. Wojciech
 • Za +Józefę Michalską 15. greg. – od Krzysztofa Biestka z rodz. – ks. Marek
 • Za +Eugeniusza Micka 15. greg. – od Anny i Dariusza Jadach – ks. Jan
 • Za +Mariana Kosiorowskiego 2. greg. – od rodz. Skowrońskich – ks. Adam

Wtorek 18.01.2022

Godz. 17.00

 • Dziękczynno – błagalna w 18. urodziny Radosława Fryca
 • Za +Danutę Rak – od rodz. Matykowskich z Sędziszowa Młp. – ks. Artur
 • Za +Władysława Szalonego – od swatów córki Bożeny-  ks. Marcin
 • Za +Marię Niemczyk – od Katarzyny i Roberta Sito – ks. Ryszard
 • Za +Genowefę Serafin – od siostry Kazimiery z rodz. – ks. Zygmunt
 • Za +Eugeniusza Micka – od sąsiadów Polek – ks. Andrzej
 • Za +Andrzeja Czachora 18. greg. – od uczestników pogrzebu – ks. Zbigniew
 • Za +Marię Miazga 18. greg. – od sąsiadów siostry Grażyny – ks. Stanisław
 • Za +Genowefę Serafin 19. greg. – od wnuków Pauliny, Ewy i Tomka – ks. Adam
 • Za +Franciszkę Jarosz 18. greg. – od rodz. Bąk i Szalony – ks. Wojciech
 • Za +Józefę Michalską 16. greg. – od Marii Chruściel – ks. Marek
 • Za +Eugeniusza Micka 16. greg. – od rodz. Goraj i Kułak – ks. Jan
 • Za +Mariana Kosiorowskiego 3. greg. – od Jana i Marii Obara – ks. Adam

Środa 19.01.2022

Godz. 17.00

 • Za +Stanisława Orzecha – od córki Zofii z rodz.
 • Za +Danutę Rak – od rodz. Jordan z Sędziszowa Młp. – ks. Artur
 • Za +Władysława Szalonego – od siostry Danuty – ks. Marcin
 • Za +Marię Niemczyk – od Romana Konefała z rodz. – ks. Ryszard
 • Za +Genowefę Serafin – od siostry Teresy z rodz. – ks. Zygmunt
 • Za +Eugeniusza Micka – od Józefa i Marii Wąsik – ks. Andrzej
 • Za +Andrzeja Czachora 19. greg. – od uczestników pogrzebu – ks. Zbigniew
 • Za +Marię Miazga 19. greg. – od Doroty i Agnieszki – ks. Stanisław
 • Za +Genowefę Serafin 20. greg. – od Stow. Inicj. Lokal. w Ulanowie – ks. Adam
 • Za +Franciszkę Jarosz 19. greg. – od Stanisławy Sadolewskiej z rod. – ks. Wojciech
 • Za +Józefę Michalską 17. greg. – od Genowefy Bryk z rodz. – ks. Marek
 • Za +Eugeniusza Micka 17. greg. – od sąsiadów Olszowych  – ks. Jan
 • Za +Mariana Kosiorowskiego 4. greg. – od chrześnicy Joanny z rodz. – ks. Adam                      

Czwartek 20.01.2022

Godz. 17.00

 • Za +Franciszkę Tokarz – od Piotra Tokarza
 • W intencji wynagradzającej NSPJ oraz o królowanie Serca Jez. w każdym sercu, rodzinie i parafii  – ks. Artur
 • Za +Władysława Szalonego – od rodz. Pacyna – ks. Marcin
 • Za +Marię Niemczyk – od brata Franciszka z rodz. – ks. Ryszard
 • Za +Genowefę Serafin – od siostry Elżbiety Skura – ks. Zygmunt
 • Za +Eugeniusza Micka – od chrześnicy Moniki z rodz. – ks. Andrzej
 • Za +Andrzeja Czachora 20. greg. – od uczestników pogrzebu – ks. Zbigniew
 • Za +Marię Miazga 20. greg. – od teściów wnuczki Sylwii– ks. Stanisław
 • Za +Genowefę Serafin 21. greg. – od Dyr., naucz. i prac.  LO w Kolb.– ks. Adam
 • Za +Franciszkę Jarosz 20. greg. – od Franciszka Batorego z rodz. – ks. Wojciech
 • Za +Józefę Michalską 18 greg. – od Burmistrza i UM w Kolbuszowej – ks. Marek
 • Za +Eugeniusza Micka 18. greg. – od sąsiadów Olszowych – ks. Jan
 • Za +Mariana Kosiorowskiego 5. greg. – od siostrz. Przemysława z rodz. – ks. Adam

Piątek  21.01.2022

Godz. 17.00

 • Za +Andrzeja Czachora w 30. dn. po śm. – od córki Magdaleny z rodz.
 • Za +Danutę Rak – od rodz. Ćwiczaków – ks. Artur
 • Za +Władysława Szalonego – od Anny Matwijec z bratem – ks. Marcin
 • Za +Marię Niemczyk – od Janusza Konefała z rodz. – ks. Ryszard
 • Za +Genowefę Serafin – od brata Jana Pastuły – ks. Zygmunt
 • Za +Eugeniusza Micka – od Dariusza Kosiorowskiego z rodz. – ks. Andrzej
 • Za +Andrzeja Czachora 21. greg. – od uczestników pogrzebu  – ks. Zbigniew
 • Za +Marię Miazga 21. greg. – od Marii Gunia i Heleny Bebło – ks. Stanisław
 • Za +Genowefę Serafin 22. greg. – od wychowanków synowej Anny – ks. Adam
 • Za +Franciszkę Jarosz 21. greg. – od Aldony Mokrzyckiej z rodz. – ks. Wojciech
 • Za +Józefę Michalską 19. greg. – od Burmistrza i UM w Kolbuszowej – ks. Marek
 • Za +Eugeniusza Micka 19. greg. – od prac. Firmy „Orzech” – ks. Jan
 • Za +Mariana Kosiorowskiego 6. greg. – od Mariana i Teresy Wilk – ks. Adam

Sobota 22.01.2022

Godz. 7.00

 • Za +Helenę Augustyn w 30. dn. po śm. – od siostrzenicy Marii Domino
 • Za +Danutę Rak – od rodz. Winiarczyk – ks. Artur
 • Za +Władysława Szalonego – od wnuka Mateusza z rodz. – ks. Marcin
 • Za +Marię Niemczyk – od rodz. Jagodzińskich – ks. Ryszard
 • Za +Genowefę Serafin – od siostrzenicy Marii Skura-Lech z rodz. – ks. Zygmunt
 • Za +Eugeniusza Micka – od Stanisława Kosiorowskiego z rodz. – ks. Andrzej
 • Za +Andrzeja Czachora 22. greg. – od uczestników pogrzebu – ks. Zbigniew
 • Za +Marię Miazga 22. greg. – od Ruchu Rodzin Nazaretańskich – ks. Stanisław
 • Za +Genowefę Serafin 23. greg. – od Dyr., naucz. i prac. SP Kupno – ks. Adam
 • Za +Franciszkę Jarosz 22. greg. – od rodz. Trześniowskich – ks. Wojciech
 • Za +Józefę Michalską 20. greg. – od uczestników pogrzebu – ks. Marek
 • Za +Eugeniusza Micka 20. greg. – od Andrzeja i Małgorzaty Gaweł – ks. Jan
 • Za +Mariana Kosiorowskiego 7. greg. – od ZP „Maro” – ks. Adam

Niedziela 23.01.2022

Godz. 8.00

 • Za +Marię i Piotra Augustyn

Godz. 10.30

 • Za +Jana Bryka w 6. rocznicę śmierci

Godz. 15.00

 • Za parafian
 • Za +Danutę Rak – od Heleny Rodzeń z rodz. – ks. Artur
 • Za +Władysława Szalonego – od Konrada Fryzeł z rodz. –  ks. Marcin
 • Za +Marię Niemczyk – od rodz. Jemioło – ks. Ryszard
 • Za +Andrzeja Czachora 23. greg. – od uczestników pogrzebu – ks. Zbigniew
 • Za +Marię Miazga 23. greg. – od rodz. Bąk – ks. Stanisław
 • Za +Genowefę Serafin 23. greg. – od Anny Kuna – ks. Adam
 • Za +Franciszkę Jarosz 23. greg. – od uczestników pogrzebu – ks. Wojciech
 • Za +Józefę Michalską 21. greg. – od uczestników pogrzebu – ks. Marek
 • Za +Eugeniusza Micka 21. greg. – od uczestników pogrzebu – ks. Jan
 • Za +Mariana Kosiorowskiego 8. greg. – od ZP „Maro” – ks. Adam