ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W WIELKI PONIEDZIAŁEK 03.04.2023

Zamieszczono

7.30 – 8.30Domy „za rzeką”, na „osiedlu” i koło „Mleczarni”
8.30 – 9.30Wojków – Góra i  Dół
9.30 – 10.30Domy od Kupna do kościoła
10.30 – 11. 30Domy od kościoła do szkoły
11.30 – 12.30Domy od szkoły do ronda