Komunikat związany z epidemią – 25.03.2020

Zamieszczono

W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe i zgodnie z wytycznymi Biskupa Rzeszowskiego informuję, że:

  1. Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.
  2. Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych (w kościele nie może przebywać równocześnie więcej niż 5 osób nie licząc posługujących).
  3. Kościół pozostaje otwarty w ciągu dnia dla wiernych.
  4. Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej (spowiedzi i Komunii św.) wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.
  5. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali zostają odwołane. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.
  6. Obrzędy pogrzebu zostają ograniczone do Stacji na cmentarzu (maksymalnie 5 osób). Msza Święta pogrzebowa może być odprawiona tylko z udziałem najbliższej rodziny.
  7. Zostają odwołane zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Kapłan ma obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.
  8. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny ?jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej? (KPK kan. 916).
  9. Zachęcam wszystkich parafian do codziennego odmawiania różańca w rodzinach o godz. 20.30 w intencji pokonania epidemii.
  10. Modlitwa na czas epidemii:

?Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!?