Obrzędy wieczerzy wigilijnej

Zamieszczono

ZAPALENIE ŚWIECY 

Prowadzący: Oto światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na  ziemię, by rozproszyć ciemności grzechu. 
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. 
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Wszyscy: Amen. 


EWANGELIA 

Prowadzący: Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14) 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby  przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się  wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 

Wybierali się więc wszyscy, żeby się zapisać, każdy do swego  miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta  Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu  Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie  odmiennym. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w  żłobie, dlatego że miejsca dla nich nie było w gospodzie. Otóż w tej samej  okolicy przebywali w polu pasterze 

i trzymali straż nocną nad swą trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i  jasność Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz  Anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam wielką radość,  która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się  wam Zbawiciel, czyli Mesjasz Pan. 

A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w  pieluszki i leżące w żłobie.” I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo  zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na  wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. 

Teraz następuje śpiew kolędy: Wśród nocnej ciszy… 


WSPÓLNA MODLITWA 

Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, wszyscy odpowiadają:  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i  dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna Jezusa Chrystusa,  naszego Pana i Zbawiciela. 

Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych  

pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych  na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie  prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i  światłem Twej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem  prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy  jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz…


ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM I ŻYCZENIA 

Ojciec: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem,  chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy  je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń.  Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu. 

Ojciec rodziny składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem  najpierw z matką, a potem z pozostałymi członkami rodziny. To samo  czynią następnie wszyscy obecni. 


MODLITWA PRZED WIECZERZĄ

Pobłogosław Panie Boże nas, ten posiłek i tych którzy go  przygotowali i naucz nas dzielić się radością ze wszystkimi, którzy go nie  mają. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Wszyscy: Amen.