Ogłoszenie nadzwyczajne

Zamieszczono

W najbliższą niedzielę (15 marca 2020 r.) w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej Msze święte będą odprawiane o godzinie: 8. 00; 10.30 i 15.00. Gorzkie Żale o godz. 14.30.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zgodnie z rozporządzeniem rządu zwrócił się do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

W związku z zagrożeniem koronawirusem biskup rzeszowski Jan Wątroba, stosownie do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 13 marca br. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem. Dyspensa obowiązuje do końca marca 2020 r. zarówno diecezjan, jak i tych, którzy przebywają na terenie diecezji rzeszowskiej. Osoby korzystające z dyspensy powinny uczestniczyć we Mszy świętej za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. (http://www.diecezja.rzeszow.pl/2020/03/dyspensa-biskupa-rzeszowskiego/)